SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K 1.9. 2019

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH

K 1.9. 2019 k předškolnímu

vzdělávání do mateřské školy

ZŠ a MŠ Jana Železného

Prostějov, registrační čísla:

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16,23,

24,26,29,30,31,32,33,34,36,

37,38,39,40,41,42,43,44,47,

48,50,51,53,61,62,65,70,73,

74,75,76,78,83,84,88,89,90,

91

18.6.2019 v 16.00 hod. proběhne schůzka s rodiči přijatých dětí.

Zápis do MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV,
sídliště Svobody 3578/79, Prostějov

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově se koná 15. Května 2019 od 8.00
do 17. 00
, spádový obvod pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov tvoří sídliště Svobody.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče( jejich zákonní zástupci) a předloží
občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení lékaře, že dítě se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení lékaře není vyžadováno, pokud se na dítě vztahuje povinné předškolní vzdělávání.


Den otevřených dveří se uskuteční v mateřské škole dne 13.5. 2019 od 9.00 do 10.00 kdy proběhne ukázka řízených činností. Těšíme se na vás a vaše děti.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel základní školy a mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou k 31. 8. pěti let (novela ŠZ č. 178/2016 Sb., § 34, odst. 1)

2) Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy ( novela ŠZ č. 178/2016 Sb. § 34, odst. 3), mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově a k 31.8. dosáhnou tří let a děti starší

3) Sourozenci v mateřské škole a v základní škole Jana Železného Prostějov. Jsou upřednostněny děti, které mají sourozence na výše uvedené mateřské a základní škole a dosáhnou k 31. 12. nejméně tří let, je tak zajištěn lepší kontakt mateřské a základní školy s rodinou

4) Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4)

PhDr. Ivana Líznová ředitel Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov