Divadelní představení

Výsledek obrázku pro maňásci

MĚSTSKÉ DIVADLO   

15.10.2018 – Maxipes Fík

DUHOVÁ KULIČKA

  1. skupina:

18.9.2018 – Na kouzelném paloučku – Loutkoherecká skupina LOUDADLO, Praha

20.11.2018 – Africká pohádka – Divadlo Sandry Riedlové, Brno

15.1.2019 – Pejsek a kočička, Divadélko Kuba, Plzeň

12.3.2019 – O křišťálovém srdci – CZiDivadlo Praha

14.5.2019 – Šípková Růženka – Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

2. skupina:

16.10.2018 – Baví vás KUK a CUK – KUK a CUK, hudební divadlo Brno

4.12.2018 – Pohádkový Betlém – Liduščino divadlo – Praha

19.2.2019 – Nezbedné pohádky – Divadlo Andromeda – Praha

16.4.2019 – O kohoutkovi a slepičce – Malé divadélko – Praha

 

KINO METRO

6.11.2018 – Loupežník Rumcajs

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ

  • 6.9.2018 – Rozbité hračky
  • 14.11.2018 – Lesní pohádka

 

Třída s výukou anglického jazyka

Výsledek obrázku pro preschool english

Děti se u nás seznamují s angličtinou přirozenou cestou v průběhu celého dne, nejen při řízených činnostech.  Ve třídě ,, SKŘÍTCI,, probíhá výuka hravou a pro děti zábavnou formou s využitím mnoha her, básniček, písniček a dalších zábavných aktivit. Nejde o klasickou výuku, ale o přípravu dítěte k budoucímu osvojování si jazyků. Využíváme metody, které odpovídají vývojovým potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Děti tento styl výuky baví, zažívají při něm spoustu legrace, anglický jazyk si pak spojují s kladnými emocemi.

Předškolní dítě má mimořádné předpoklady k osvojení si řeči, učí se mimoděk, odposlechem, nápodobou, opakováním, používá metodu pokus/omyl, testuje slova, kterým nerozumí. Má také mimořádné sluchové schopnosti, rozlišovací i imitační. Jeho projevy jsou spontánní bez zábran.

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat i se svým dítětem. Termín Dne otevřených dveří  upřesníme (březen 2018). Případné zařazení vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou angličtiny je bezplatné.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Děti přijaté k 1.9.2018

Děti přijaté k 1.9.2018 k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

zápisové číslo ( zelený lístek s razítkem ZŠ a MŠ J. Železného):

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72

Schůzka s rodiči přijatých dětí proběhne 20.6. 2018 v 16.00 hod. v mateřské škole. Dostavte se, prosím, je-li to možné bez dětí, umožníte tak lepší komunikaci.

Děkujeme

Zápis dětí do MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV,
sídliště Svobody 3578/79, Prostějov

Datum konání zápisu:  11. 5. 2018
Čas zahájení:                 8:00 hodin
Čas ukončení:              17:00 hodin

Zákonný zástupce přinese k zápisu dítěte do mateřské školy POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM PROOČKOVÁNÍ DÍTĚTE – NE OČKOVACÍ PRŮKAZ!!!

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel základní školy a mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou k 31.8. pěti let (novela ŠZ č. 178/2016 Sb., § 34, odst. 1)

2) Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy ( novela ŠZ č. 178/2016 Sb. § 34, odst. 3), mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově a k 31.8. dosáhnou tří let let a děti starší

3) Sourozenci v mateřské škole a v základní škole Jana Železného Prostějov. Jsou upřednostněny děti, které mají sourozence na výše uvedené mateřské a základní škole a dosáhnou k 31.6. nejméně dvou let, je tak zajištěn lepší kontakt mateřské a základní školy s rodinou

4) Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími, k 31.8. musí dosáhnout nejméně dvou let ( novela ŠZ č. 178/ 2016 Sb.,§ 34,odst.1)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4)

Zákonný zástupce přinese k zápisu dítěte do mateřské školy POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM PROOČKOVÁNÍ DÍTĚTE – NE OČKOVACÍ PRŮKAZ.