Seznam akcí MŠ pro školní rok 2019 – 2020

 • Dýňové slavnosti
 • Mikuláš
 • Lucie
 • Vánoční dílny pro rodiče a děti
 • Fotograf ve školce
 • Tři králové
 • Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků
 • Čarodějnice
 • Den otevřených dveří před zápisem do MŠ
 • Zápis do MŠ
 • Svátek matek – besídky
 • Školní výlet
 • Den dětí
 • Karneval – rozloučení se školáky

Aktivity při MŠ

– Taneční kroužek – Dana Hubená

– Taneční kroužek  – Šárka Milarová

– Jóga pro děti

Divadla v MŠ

S dětmi navštěvujeme Městské divadlo v Prostějově a divadelní představení v Duze, v kině Metro i v naší MŠ.

Třída s výukou anglického jazyka

Výsledek obrázku pro preschool english

Děti se u nás seznamují s angličtinou přirozenou cestou v průběhu celého dne, nejen při řízených činnostech.  Ve třídě ,, SKŘÍTCI,, probíhá výuka hravou a pro děti zábavnou formou s využitím mnoha her, básniček, písniček a dalších zábavných aktivit. Nejde o klasickou výuku, ale o přípravu dítěte k budoucímu osvojování si jazyků. Využíváme metody, které odpovídají vývojovým potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Děti tento styl výuky baví, zažívají při něm spoustu legrace, anglický jazyk si pak spojují s kladnými emocemi.

Předškolní dítě má mimořádné předpoklady k osvojení si řeči, učí se mimoděk, odposlechem, nápodobou, opakováním, používá metodu pokus/omyl, testuje slova, kterým nerozumí. Má také mimořádné sluchové schopnosti, rozlišovací i imitační. Jeho projevy jsou spontánní bez zábran.

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat i se svým dítětem. Termín Dne otevřených dveří  upřesníme (březen 2020). Případné zařazení vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou angličtiny je bezplatné.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Zápis dětí do MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV,
sídliště Svobody 3578/79, Prostějov

Datum konání zápisu:  13. 5. 2020
Čas zahájení:                 8:00 hodin
Čas ukončení:              17:00 hodin

Zákonný zástupce přinese k zápisu dítěte do mateřské školy:

1. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM PROOČKOVÁNÍ DÍTĚTE – NE OČKOVACÍ PRŮKAZ!!

2. rodný list dítěte

3.  průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

Zaměstnanci

II. třída SLUNÍČKA, budova B:  

paní učitelka Jitka Adamcová

paní učitelka Žaneta Sekaninová

školnice:  Nikol Spáčilová

III. třída MOTÝLCI, budova D:   

paní učitelka Jitka Kovářová

paní učitelka Bc. Kateřina Kočíbová

školnice:  Andrea Krchňavá

IV. třída BERUŠKY, budova D:  

zástupce ředitele pro MŠ paní Ivana Andrésová

paní učitelka Pavlína Jenáčková

školnice: Jana Svozilová

V. třída KOČIČKY, budova E:     

paní učitelka Nikol Černá

paní učitelka  Jitka Uhrová

školnice:  Alice Zatloukal

VI. třída KUŘÁTKA, budova E:   

paní učitelka Jana Zapletalová

paní učitelka Pavlína Slavotínková

školnice: Věra Hodanová

VII. třída SKŘÍTCI, budova E:     

paní učitelka Pavlína Minxová

paní učitelka Zuzana Somrová

školnice: Martina Spáčilová

VIII. třída PTÁČCI, budova E:     

paní učitelka Iva Špačková

paní učitelka PaeDr. Alena Řešetková

školnice: Martina Spáčilová