Uzavření MŠ

Dle nařízení vlády je od 1.3. do 21.3.2021 mateřská škola uzavřena.

Podle nových pravidel škola pro rodiče nevydává žádné potvrzení – OŠETŘOVNÉ.

  • Distanční výuka pro předškolní a odkladové děti

Distanční výuka v  je určena pro všechny děti. Pozor!!! Děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou se vzdělávají povinněZákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat se školou.

Způsob poskytování distančního vzdělávání MŠ J.Železného:

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti připraveny úkoly.

  • Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů.
  • Vypracované materiály přinesou, po návratu do MŠ, k založení do portfolií dětí. Ostatní děti mohou úkoly (pracovní listy) plnit na základě dobrovolnosti.

Zde najdete aktuální výukuhttp://motylci.janazelezneho.cz/tato stránka platí pro , VŠECHNY TŘÍDY (nejen pro Motýlky – je pro všechny třídy společná)

Pokud máte jakékoli dotazy nebo náměty, máte možnost se námi spojit pomocí třídních emailů:

II.tř. Sluníčka – Slunickamsjz@seznam.cz

III.tř. Motýlci – motylcimsjz@seznam.cz

IV.tř. Berušky – beruskymsjz@seznam.cz

V.tř. Koťátka – ms.j.z.kotatka@seznam.cz

VI.tř. Kuřátka – kuratka6@seznam.cz

VII. tř. Skřítci – Skritci7@seznam.cz

VIII.tř. Ptáčci – PtacciMSJZ@seznam.cz

  • Stravování

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dohodnutou cenu. Dítě do 6 let-18,-Kč, dítě nad 6 let 22,-Kč.

V případě zájmu je nutné stravu nahlásit na týden dopředu (bez možnosti odhlašování), vždy v pátek od 8.00 do 10.00 hod. na tel.čísle 734391399

Obědy budou vydávány do vlastních jídlonosičů vždy mezi 11.00 a 11.30 hod.(toto rozmezí je nutné dodržet), ve vestibulu MŠ. Jídelníček je ve fázi zpracování. V momentě dokončení jej zveřejníme na stránkách školky.

Děkujeme

Připravovaný ochranný nástřik

Vážení rodiče,

    Statutární město Prostějov, jako zřizovatel našich mateřských a základní škol, zajistilo v rámci hygienických opatření proti šíření bakterií a virů, včetně koronaviru, nástřiky ploch, které jsou nejčastějšími nositeli přenosu v interiéru.

  Odborná firma, která nástřiky provádí, garantovala jeho bezpečnost bezpečnostním listem a zprávou Zdravotního ústavu v Ostravě. Účinnost potvrzují výsledky šetření prováděné v řadě mateřských škol.

Touto metodou již byly v minulosti ošetřeny prostory v nemocnicích např. v Ostravě, Třinci, v ambulancích praktických lékařů a v neposlední řadě v mateřských školách v Brně, Havířově, Českém Těšíně a v rámci projektu „Čisté ovzduší dětem“ ve dvou mateřských školách v Prostějově.

Látka byla testována i na hračkách a předmětech přicházejících do styku s potravinami.

Po aplikaci na některých školách se objevily mediální informace, které jsou v rozporu s deklarovanými dokumenty, informuji Vás o této situaci ještě před nástřikem a dávám Vám možnost se k výše uvedenému vyjádřit.

Mgr. Dalibor Ovečka

      ředitel školy