KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Boy Scouts camping clipart, campground, campfire, tent, outdoor graphi –  MUJKA CLIPARTS

Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů v základní škole a na ostatní se těšíme v dalším školním roce 2021/2022.

Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy

TŘÍDNÍ SHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

SCHŮZKA S RODIČI VŠECH NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 16. 6. 2021 V 16.00 HOD. V BUDOVĚ E – MŠ – J.ŽELEZNÉHO

Vstup do vnitřních prostor školy pouze s rouškou! Pro rychlý a klidný průběh schůzek se prosím dostavte bez dětí. Děkujeme za pochopení. 

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO k 1. 9. 2021

Registrační čísla : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 61, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 94, 96.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO PO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU DÍTĚTE

REGISTRAČNÍ ČÍSLA: 1, 2, 3, 28, 53, 90.

SCHŮZKA S RODIČI VŠECH PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ 16. 6. 2021 V 16.00 HOD. V BUDOVĚ E – MŠ – J.ŽELEZNÉHO

UPOZORNĚNÍ !!!!

OBDRŽELI JSME OD POLICIE ČR UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ANONYMNÍ VÝHRŮŽKY O PŘIPRAVOVANÉM ÚTOKU NA MATEŘSKOU ŠKOLU. O JAKOU MATEŘSKOU ŠKOLU SE JEDNÁ ANONYM NEUVEDL. POLICIE PO AUTOROVI VÝHRŮŽKY PÁTRÁ.

K ÚTOKU BY MĚLO DOJÍT OD 20.5.2021 V OBDOBÍ TRVAJÍCÍM 10 – 14 DNŮ.

Dle pokynů Policie naše MŠ zajistí bezpečnostní opatření  ( z taktických a bezpečnostních důvodů neuvádíme )

Doporučujeme zvýšenou pozornost na odložené podezřelé předměty, výskyt cizích osob v areálu školy a na veškeré nestandardní události.

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SMÍ DO MŠ JEN DÍTĚ V DOPROVODU JEDNOHO RODIČE. TŘETÍ OSOBU NENÍ MOŽNÉ DO BUDOVY VPUSTIT.

Je na rozhodnutí rodičů, zda děti zítra do MŠ přivedou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ