Děti přijaté k 1.9.2018

Děti přijaté k 1.9.2018 k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

zápisové číslo ( zelený lístek s razítkem ZŠ a MŠ J. Železného):

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72

Schůzka s rodiči přijatých dětí proběhne 20.6. 2018 v 16.00 hod. v mateřské škole. Dostavte se, prosím, je-li to možné bez dětí, umožníte tak lepší komunikaci.

Děkujeme

Důležitá telefonní čísla

telefonni-cislaZástupce ředitele pro MŠ 

PaedDr. Alena Řešetková
– 582 345 120, 582 332 953

budova E – 582 345 120
ředitelna, třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka

budova D – 582 332 953
třídy Motýlci, Berušky

budova B – 731 386 738
třída Sluníčka

  školní jídelna (stravné, školné) – 582 345 336

 

Provoz

Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.   

Výsledek obrázku pro BUDÍK

Voďte děti nejpozději do 8.30 hod. Pozdější příchody narušují společné činnosti.

Vyzvedávat děti můžete po obědě do 12.30 hod., po spinkání nejdřív v 14.00 hod.

Odhlašování a přihlašování dětí

DOCHÁZKA I STRAVA

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

  1.  osobně ve třídě učitelce
  2.  telefonicky na  tel. čísle třídy Vašeho dítěte

třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka – 582 345 120
třídy Motýlci, Berušky – 582 332 953
třída Sluníčka – 731 386 738

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit buď osobně, nebo telefonicky u třídní učitelky, vždy den předem do 11:00 hod. První den nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout a odnést neodhlášený oběd ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do jídlonosičů, tj. od 11:30 do 12:00 hod. V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 3. den. Není možné přivést dítě do MŠ bez nahlášené stravy.