Prázdninový provoz

Doporučujeme

Rodiče, kteří mají nahlášené děti na prázdninový provoz

1. 7., 18. 7. – 29. 7., 29. 8. – 31. 8. 2022, přinesou první den při nástupu:

  • zaplacenou složenku – strava
  • v hotovosti /předškolní děti neplatí/:
  • 1. 7. 2022 – 25,- Kč
  • 18. 7. – 29. 7. 2022 – 250,- Kč
  • 29. 8. – 31. 8.2022 – 45,- Kč

Děkujeme

Školné se bude vybírat na budově E vždy první den nástupu (nachystejte, prosím, přesnou částku). První den tedy počítejte s větší časovou rezervou.

V případě platby bankovním převodem doklad vytiskněte. Platbu nelze prokázat jen nahlédnutím do výpisu v mobilním telefonu.

Oznámení o výsledcích zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání MŠ J. Železného

K 1. 9. 2022 bylo přijato dítě s registračním číslem č. 71.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých děti, pro školní rok 2022/2023, se uskuteční

ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 16.00 hod. (bez účasti dětí).

Doporučujeme

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Doporučujeme

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

JANA ŽELEZNÉHO,SÍDLIŠTĚ SVOBODY 3577/78,PROSTĚJOV

K 1. 9. 2022

REGISTRAČNÍ ČÍSLA:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 28, 29, 30, 32, 37, 40, 42, 44, 46,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58.Třídní schůzky

Třídní schůzky | Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková  organizace

Vážení rodiče, 

třídní schůzky pro rodiče nově přijatých děti, pro školní rok 2022/2023, se uskuteční

ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 16.00 hod. (bez účasti dětí).

 Těšíme se na Vás.