KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Boy Scouts camping clipart, campground, campfire, tent, outdoor graphi –  MUJKA CLIPARTS

Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů v základní škole a na ostatní se těšíme v dalším školním roce 2021/2022.

Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy

TŘÍDNÍ SHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

SCHŮZKA S RODIČI VŠECH NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 16. 6. 2021 V 16.00 HOD. V BUDOVĚ E – MŠ – J.ŽELEZNÉHO

Vstup do vnitřních prostor školy pouze s rouškou! Pro rychlý a klidný průběh schůzek se prosím dostavte bez dětí. Děkujeme za pochopení. 

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO k 1. 9. 2021

Registrační čísla : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 61, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 94, 96.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO PO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU DÍTĚTE

REGISTRAČNÍ ČÍSLA: 1, 2, 3, 28, 53, 90.

SCHŮZKA S RODIČI VŠECH PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ 16. 6. 2021 V 16.00 HOD. V BUDOVĚ E – MŠ – J.ŽELEZNÉHO

UPOZORNĚNÍ !!!!

OBDRŽELI JSME OD POLICIE ČR UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ANONYMNÍ VÝHRŮŽKY O PŘIPRAVOVANÉM ÚTOKU NA MATEŘSKOU ŠKOLU. O JAKOU MATEŘSKOU ŠKOLU SE JEDNÁ ANONYM NEUVEDL. POLICIE PO AUTOROVI VÝHRŮŽKY PÁTRÁ.

K ÚTOKU BY MĚLO DOJÍT OD 20.5.2021 V OBDOBÍ TRVAJÍCÍM 10 – 14 DNŮ.

Dle pokynů Policie naše MŠ zajistí bezpečnostní opatření  ( z taktických a bezpečnostních důvodů neuvádíme )

Doporučujeme zvýšenou pozornost na odložené podezřelé předměty, výskyt cizích osob v areálu školy a na veškeré nestandardní události.

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SMÍ DO MŠ JEN DÍTĚ V DOPROVODU JEDNOHO RODIČE. TŘETÍ OSOBU NENÍ MOŽNÉ DO BUDOVY VPUSTIT.

Je na rozhodnutí rodičů, zda děti zítra do MŠ přivedou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

ZAHÁJENÍ PROVOZU V MŠ OD 10.5.2021

NOVELIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROVOZ MŠ JE ZAHÁJEN PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY DĚTÍ
NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY JE ZRUŠENA POVINNOST TESTOVÁNÍ DĚTÍ
CHIRURGICKÉ ROUŠKY BUDOU MÍT DĚTI NASAZENÉ JEN V PŘÍPADĚ SPOJOVÁNÍ VE TŘÍDĚ (SCHÁZENÍ-ROZCHÁZENÍ)

VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DÍTĚ PŘIVÁDÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEDNA OSOBA, KTERÁ MUSÍ MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR (ZAKRYTÁ ÚSTA, NOS)
PŘI VSTUPU DO MŠ DODRŽUJÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ STANOVENA NA ZAČÁTKU ŠKONÍHO ROKU

VSTUP TŘETÍCH OSOB (MIMO DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ) JE MOŽNÝ JEN V NEZBYTNĚ NUTNÝCH PŘÍPADECH S TÍM, ŽE SE OMEZÍ KONTAKT TŘETÍCH OSOB S OSOBAMI V PROSTORÁCH ŠKOLY

UPOZORNĚNÍ
V SOULADU S NAŘÍZENÍM MIMISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NEBUDE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJATO DÍTĚ VYKAZUJÍCÍ PŘÍZNAKY NACHLAZENÍ, KAŠLE, TEPLOTY, STŘEVNÍCH OBTÍŽÍ ATP…
V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE BĚHEM DNE BUDOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POVINNI NEPRODLENĚ DÍTĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VYZVEDNOUT

V PŘÍPADĚ CHRONICKÉ RÝMY (I ALERGICKÉ) JE TŘEBA POTVRZENÍ LÉKAŘE.

PROSÍME RODIČE, O NAHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO 7. 5. 2021 DO 10:00 HOD. KE STRAVOVÁNÍ OD 10.5.2021

TĚŠÍME SE NA VÁS