Doporučujeme

ZÁPIS DO MŠ

Samskar - The Life School

Zápis dětí do MŠ bude probíhat 10. 5. 2023 za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání byl řediteli statutárním městem zřizovaných mateřských škol v Prostějově, v souladu s ustanovením § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., stanoven na středu 10. května 2023 od 8:00 – 17:00 hodin.

Zápis dětí do mateřské školy proběhne dle následujících pokynů:

Zápis proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Zákonní zástupci předloží:

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas)
 • rodný list dítěte nebo výpis z matriky + jeho kopie
 • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o řádném proočkování (pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)
 • očkovací průkaz
 • žádost o přijetí do MŠ – formulář k vytištění viz.níže nebo vyplní zákonný zástupce na místě

Žádost o přijetí do MŠ:

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole J.Železného:

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018. 

V případě přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání – platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší jak 90 dnů (ať se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním (běžným) nebo mít doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí bude podle registračních čísel žadatelů zveřejněno dne 26.5.2023 na vchodových dveřích budov B, D, E a na webových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.)

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

kouř křídlo Proud jaké tričko do školky Důvody Boháč projektor

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO TŘÍDY S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

 • Zápis je podmíněn úspěšným splněním přijímacího testu (test zralosti dítěte).
 • Tato třída je určena pouze pro předškolní děti a děti s odkladem ŠD (pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018).
 • Pro děti z jiných MŠ – na testy je nutné se předem objednat na tel. čísle  582 332 953 a to v termínu 3. 4. – 5. 5. 2023 – test proběhne při zápise do MŠ 10.5.2023

Přijímací testy pro děti MŠ J. Železného budou probíhat  v dubnu a květnu 2022. Třídní učitelky upřesní termíny.

ZÁPIS DO ZŠ

Zápis proběhne 21. 4. 2023. Dostavit k zápisu se musí dostavit i ty děti, které dostaly odklad školní docházky!!!

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.45 hod.   

Výsledek obrázku pro BUDÍK

Voďte děti nejpozději do 8.30 hod. Pozdější příchody narušují společné činnosti.

Vyzvedávat děti můžete po obědě do 12.30 hod., po spinkání nejdřív v 14.00 hod.

Co dítě potřebuje do MŠ

Než půjde Vaše dítě do mateřské školy

Do třídy

 • pohodlné oblečení, které mu umožní pohyb a nebude vadit, když se ušpiní (třeba při výtvarných aktivitách)
 • přezůvky (nejvhodnější jsou uzavřené bačkory s pevnou patou a bílou podrážkou, nevhodné pantofle).
 • malý keramický či porcelánový hrneček (za účelem dodržování pitného režimu v průběhu dne).

Na pobyt venku

Sportovní oblečení s ohledem na počasí a roční období (starší tepláky, mikiny, šusťáková souprava, boty do písku, holínky, pláštěnku, náhradní spodní prádlo, punčocháče, kombinéza, pogumované soupravy odolné vlhku a špíně – vše dle vlastního uvážení a s ohledem na skutečnost, že dítě smí toto oblečení umazat). Oblečení obměňujte s ročním obdobím. Holčičky dále budou potřebovat hřebínek. Prosíme rodiče, aby ve vlastním zájmu osobní věci dětí podepsali.

Do postýlky

Pyžamo či noční košili (každý pátek si jej děti nosí domů na výměnu).

Při výběru oblečení a obuvi myslete na to, že se děti několikrát denně samy převlékají a přezouvají.