Oznámení o výsledcích zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání MŠ J. Železného

K 1. 9. 2022 bylo přijato dítě s registračním číslem č. 71.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých děti, pro školní rok 2022/2023, se uskuteční

ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 16.00 hod. (bez účasti dětí).

Doporučujeme

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons