Opatření při úrazu

  1. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout a zajistit první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, případně přivolají záchrannou službu. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele školy.
  1. Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů, při lékařském ošetření učitelka požádá lékaře o vyplnění protokolu o ošetření zraněného dítěte s datem ošetření. Dále postupuje dle předpisů BOZP