Logopedická depistáž

Logopedie – Maminka.cz

Ve dnech 12. – 13. 10. 2021 v dopoledních hodinách proběhne v MŠ orientační vyšetření řeči. Toto vyšetření proběhne na základě žádosti rodičů. Rodiče dětí, u kterých bude doporučena logopedická péče, obdrží písemné hodnocení vyšetření s návrhem dalšího postupu.