VÝSKYT COVID

Dobrý den,

děti a zaměstnanci MŠ Jana Železného, Prostějov, přítomní ve školce dne 4.12.2020 v 6.třídě oddělení KUŘÁTKA, byli v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Nařizuji těmto dětem a zaměstnancům 6. oddělení karanténu po dobu 10 dní od posledního kontaktu, tedy do 14.12.2020 (včetně), tj. izolaci doma a sledovat zdravotní stav dětí a zaměstnanců MŠ a telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře dětí a zaměstnanců MŠ s informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny (včetně pokynů k testování).

Děkuji za spolupráci

Ing. Jana Urbánková

odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Prostějov