Zápis do 1.tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání byl řediteli statutárním městem zřizovaných základních škol v souladu s ustanovením § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. již stanoven na pátek 23. dubna 2021. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022 na ZŠ J.Železného:

více info zde:

Projekty podpořené v rámci Operačního programu Životní prostředí - Prostějov
KLIKNI NA OBRÁZEK – INFORMACE K ZÁPISU

POZOR!!! Zápisem musí projít i děti, které žádají o odklad šk. docházky.