ZAHÁJENÍ PROVOZU V MŠ OD 10.5.2021

NOVELIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROVOZ MŠ JE ZAHÁJEN PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY DĚTÍ
NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY JE ZRUŠENA POVINNOST TESTOVÁNÍ DĚTÍ
CHIRURGICKÉ ROUŠKY BUDOU MÍT DĚTI NASAZENÉ JEN V PŘÍPADĚ SPOJOVÁNÍ VE TŘÍDĚ (SCHÁZENÍ-ROZCHÁZENÍ)

VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DÍTĚ PŘIVÁDÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEDNA OSOBA, KTERÁ MUSÍ MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR (ZAKRYTÁ ÚSTA, NOS)
PŘI VSTUPU DO MŠ DODRŽUJÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ STANOVENA NA ZAČÁTKU ŠKONÍHO ROKU

VSTUP TŘETÍCH OSOB (MIMO DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ) JE MOŽNÝ JEN V NEZBYTNĚ NUTNÝCH PŘÍPADECH S TÍM, ŽE SE OMEZÍ KONTAKT TŘETÍCH OSOB S OSOBAMI V PROSTORÁCH ŠKOLY

UPOZORNĚNÍ
V SOULADU S NAŘÍZENÍM MIMISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NEBUDE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJATO DÍTĚ VYKAZUJÍCÍ PŘÍZNAKY NACHLAZENÍ, KAŠLE, TEPLOTY, STŘEVNÍCH OBTÍŽÍ ATP…
V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE BĚHEM DNE BUDOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POVINNI NEPRODLENĚ DÍTĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VYZVEDNOUT

V PŘÍPADĚ CHRONICKÉ RÝMY (I ALERGICKÉ) JE TŘEBA POTVRZENÍ LÉKAŘE.

PROSÍME RODIČE, O NAHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO 7. 5. 2021 DO 10:00 HOD. KE STRAVOVÁNÍ OD 10.5.2021

TĚŠÍME SE NA VÁS