SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO k 1. 9. 2021

Registrační čísla : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 61, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 94, 96.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO PO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU DÍTĚTE

REGISTRAČNÍ ČÍSLA: 1, 2, 3, 28, 53, 90.

SCHŮZKA S RODIČI VŠECH PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ 16. 6. 2021 V 16.00 HOD. V BUDOVĚ E – MŠ – J.ŽELEZNÉHO