TŘÍDNÍ SHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

SCHŮZKA S RODIČI VŠECH NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 16. 6. 2021 V 16.00 HOD. V BUDOVĚ E – MŠ – J.ŽELEZNÉHO

Vstup do vnitřních prostor školy pouze s rouškou! Pro rychlý a klidný průběh schůzek se prosím dostavte bez dětí. Děkujeme za pochopení.