SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

JANA ŽELEZNÉHO,SÍDLIŠTĚ SVOBODY 3577/78,PROSTĚJOV

K 1. 9. 2022

REGISTRAČNÍ ČÍSLA:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 28, 29, 30, 32, 37, 40, 42, 44, 46,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58.Třídní schůzky

Třídní schůzky | Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková  organizace

Vážení rodiče, 

třídní schůzky pro rodiče nově přijatých děti, pro školní rok 2022/2023, se uskuteční

ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 16.00 hod. (bez účasti dětí).

 Těšíme se na Vás.