Oznámení o výsledcích zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání MŠ J. Železného

K 1. 9. 2022 bylo přijato dítě s registračním číslem č. 71.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých děti, pro školní rok 2022/2023, se uskuteční

ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 16.00 hod. (bez účasti dětí).