Distanční výuka pro předškoláky

Distanční výuka v  je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2023/2024 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou). Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat se školou.  Ostatní děti mohou úkoly (pracovní listy) plnit na základě dobrovolnosti.

Způsob poskytování distančního vzdělávání MŠ J.Železného:

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti připraveny úkoly.

  • Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů.
  • Vypracované materiály přinesou, po návratu do MŠ, k založení do portfolií dětí.

Téma: ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

Naučíme se:

  • Znát důležitost práce záchranných složek.
  • Seznámit se s profesí – hasiče, záchranáře, policisty.
  • Vědět, že se na ně mohu obrátit o pomoc.
  • Seznámit se s prevencí před vznikem požáru, úrazu.
  • Být opatrný při setkání s cizími lidmi – umět říci ne.

Básnička:

Říkanka pro zapamatování telefonních čísel:

150 hasiči, oheň jenom zasyčí, 155 doktor je tu hned, 158 znám, policii zavolám

Písnička:

Pohádka:

Grafomotorika a pracovní listy:

Tvoření: