Distanční výuka pro předškoláky

Distanční výuka v  je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou). Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat se školou.  Ostatní děti mohou úkoly (pracovní listy) plnit na základě dobrovolnosti.

Způsob poskytování distančního vzdělávání MŠ J.Železného:

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti připraveny úkoly.

  • Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů.
  • Vypracované materiály přinesou, po návratu do MŠ, k založení do portfolií dětí.

Zde najdete aktuální výuku: http://motylci.janazelezneho.cz/ -TENTO VÝUKOVÝ MATERIÁL JE PLATNÝ PRO VŠECHNY TŘÍDY MŠ (nejen pro Motýlky, je pro všechny společný)