Třída s výukou anglického jazyka

Angličtina v mateřské škole – přirozeně

Kdo čeká biflování, čeká špatně. Naopak je výuka plná interakce a vedena v českém a anglickém jazyce.
Ve školce se tak anglicky učíme, tančíme, zpíváme, hrajeme hry. Vše je samozřejmě přiměřené věku.

Výuka je v naší MŠ BEZPLATNÁ

Hello How Are You | Hello Hello Song for Kids | Hello song for kids,  Preschool songs, Kids songs

Děti se u nás seznamují s angličtinou přirozenou cestou v průběhu celého dne, nejen při řízených činnostech.  Ve třídě ,,SKŘÍTCI,, probíhá výuka hravou a pro děti zábavnou formou s využitím mnoha her, básniček, písniček a dalších zábavných aktivit. Nejde o klasickou výuku, ale o přípravu dítěte k budoucímu osvojování si jazyků. Využíváme metody, které odpovídají vývojovým potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Děti tento styl výuky baví, zažívají při něm spoustu legrace, anglický jazyk si pak spojují s kladnými emocemi.

Předškolní dítě má mimořádné předpoklady k osvojení si řeči, učí se mimoděk, odposlechem, nápodobou, opakováním, používá metodu pokus/omyl, testuje slova, kterým nerozumí. Má také mimořádné sluchové schopnosti, rozlišovací i imitační. Jeho projevy jsou spontánní bez zábran.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO TŘÍDY S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

  • Zápis je podmíněn úspěšným splněním přijímacího testu (test zralosti dítěte).
  • Tato třída je určena pouze pro předškolní děti a děti s odkladem ŠD .

Přijímací testy budou probíhat ve středu 5. 5. 2021

od 9.45 do 16:00 hodin.

Na testy je nutné se předem objednat nejpozději do 29. 4. 2021 na telefonní čísle

582 345 120

Testy pro děti z MŠ J. Železného proběhnou ve dnech 27. 4. a 28. 4 .2021 – spojí se s vámi třídní učitelky.

TĚŠÍME SE NA VÁS