POZOR!!! Den otevřených dveří 9.5.2018

otevrene-dvere-250x173Zveme rodiče i děti na ukázku řízených činností ve třídách naší mateřské školy. Ukázky se můžete zůčastnit v rámci dne otevřených dveří,který se koná za běžné výuky dne 9.5.2018 od 9:00 hodin. Zájemci se mohou dostavit ke vstupu budov D a E našeho areálu. Přístup je brankou z ulice od jednosměrky naproti obchodního centra Haná a blízké lékárny. Přijďte. Těšíme se na Vás.

Zápis dětí do MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV,
sídliště Svobody 3578/79, Prostějov

Datum konání zápisu:  11. 5. 2018
Čas zahájení:                 8:00 hodin
Čas ukončení:              17:00 hodin

Zákonný zástupce přinese k zápisu dítěte do mateřské školy POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM PROOČKOVÁNÍ DÍTĚTE – NE OČKOVACÍ PRŮKAZ!!!

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel základní školy a mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou k 31.8. pěti let (novela ŠZ č. 178/2016 Sb., § 34, odst. 1)

2) Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy ( novela ŠZ č. 178/2016 Sb. § 34, odst. 3), mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově a k 31.8. dosáhnou tří let let a děti starší

3) Sourozenci v mateřské škole a v základní škole Jana Železného Prostějov. Jsou upřednostněny děti, které mají sourozence na výše uvedené mateřské a základní škole a dosáhnou k 31.6. nejméně dvou let, je tak zajištěn lepší kontakt mateřské a základní školy s rodinou

4) Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími, k 31.8. musí dosáhnout nejméně dvou let ( novela ŠZ č. 178/ 2016 Sb.,§ 34,odst.1)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4)

Zákonný zástupce přinese k zápisu dítěte do mateřské školy POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM PROOČKOVÁNÍ DÍTĚTE – NE OČKOVACÍ PRŮKAZ.

Den otevřených dveří třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka

Milí rodiče budoucích předškoláků (děti, které dosáhnou k 31.8. pěti let),
přijďte se podívat na Den otevřených dveří do naší třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka na MŠ Jana Železného.

Výsledek obrázku pro preschool english

Děti se u nás seznamují s angličtinou přirozenou cestou v průběhu celého dne, nejen při řízených činnostech. Výuka probíhá hravou a pro děti zábavnou formou s využitím mnoha her, básniček, písniček a dalších zábavných aktivit. Nejde o klasickou výuku, ale o přípravu dítěte k budoucímu osvojování si jazyků. Využíváme metody, které odpovídají vývojovým potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Děti tento styl výuky baví, zažívají při něm spoustu legrace, anglický jazyk si pak spojují s kladnými emocemi.

Předškolní dítě má mimořádné předpoklady k osvojení si řeči, učí se mimoděk, odposlechem, nápodobou, opakováním, používá metodu pokus/omyl, testuje slova, kterým nerozumí. Má také mimořádné sluchové schopnosti, rozlišovací i imitační. Jeho projevy jsou spontánní bez zábran.

Den otevřených dveří proběhne 21.3.2018 od 9:00 do 10:00 hodin, přijďte se podívat i se svým dítětem. Případné zařazení vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou angličtiny je bezplatné.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Divadelní představení

Výsledek obrázku pro maňásci

MĚSTSKÉ DIVADLO    70,-Kč

 • 13.12.2017  Krkonošské pohádky 

na 11.15 hod – 3.tř., 4.tř.

 

DUHOVÁ KULIČKA     40,-Kč

na 10.15 hod.

 • 19.9.2017 Ulhaná princezna – Divadlo ŠÚS, Rokycany

5.tř., 6.tř., 8.tř.

 • 17.10.2017 Pověsti pražské – Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, Praha

2tř., 3.tř., 4.tř.

 • 14.11.2017 Černoušek v Asii – Divadlo Sandry Riedlové, Brno

5.tř., 6.tř., 8.tř.

 • 5.12.2017 Betlém aneb putování za hvězdou – Divadlo Koráb, Brno

2tř., 3.tř., 4.tř.

 • 16.1.2018 O Palečkovi – Malé divadélko, Praha

5.tř., 6.tř., 8.tř.

 • 20.2.2018 O chytré kmotře lišce – Divadlo Andromeda, Praha

2tř., 3.tř., 4.tř.

 • 20.3.2018 Terezka a kouzelné autíčko – Divadlo Tramtarie, Olomouc

5.tř., 6.tř., 8.tř.

 • 17.4.2018 Letem světem s malým ptačím kabaretem – Řád červených nosů, Blatnice pod Sv.

2tř., 3.tř., 4.tř.

 • 15.5.2018 Jak pejsek Ferda potkal sluníčko – Divadlo Matěje Kopeckého, Praha

5.tř., 6.tř., 8.tř.

 

KINO METRO

 • 15.12.2017 Tetiny ,,O zimě“  50,-Kč

na 8.30 hod. –  5.tř., 6.tř.

na 10.15 hod. – 2.tř., 7.tř.

 • 22.3.2018  Krysáci a ztracený Ludvík  65,-Kč

na 8.30 hod  – 5.tř., 6.tř.

na 10.15 hod –  7.tř.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ

 • 3.1.2018 Zima v bílém kožíšku  40,-Kč

na 9.00 hod – 5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř.

na 10.00 hod – 2.tř., 3.tř, 4.tř.