Organizace dětí ve třídách

Základní organizační směrnicí je Školní řád vydaný k l.l.2005 a upravený k 31.8.2006

Organizace ve třídách:

V. třída Skřítků je věkově homogenní, navštěvují ji pouze děti předškolního věku. V této třídě probíhá hravou formou v průběhu celého dne výuka anglického jazyka. Přijetí do této třídy závisí na výsledcích testů ( pokud rodiče vyjádří písemný souhlas ) a to testů pracovnice PPP a učitelek ze třídy Skřítků.

Všechny ostatní třídy jsou heterogenní, při zařazování dětí do tříd se snažíme uspokojit zájem dětí i rodičů pokud je to organizačně možné.

Děti se ráno do 7.00 hodin scházejí a odpoledne po skončení pracovní doby učitelek rozcházejí ve spodních třídách budov D a E.

V VIII. třídě ptáčků pracuje pouze jedna učitelka, provoz této třídy je omezen pracovní dobou učitelky, před a po její pracovní době se dětí scházejí a rozcházejí ve zbývajících třídách budovy E.