Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

prosíme o dodržování těchto pravidel:

 • Při vstupu do budovy MŠ, rodič (doprovod dítěte) i dítě použije dezinfekci.
 • Rodič (doprovod dítěte) má po celou dobu v budově i v areálu MŠ roušku.
 • Rodič (doprovod dítěte) předává dítě pedagogickému pracovníkovi bez projevů onemocnění. (kašel, rýma, zvýšená teplota)
 • Rodič (doprovod dítěte) při prvním předání odevdzá ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – tiskopis k vytištění
 • Pedagogický pracovník změří dítěti tělesnou teplotu a dítě se již v šatně převléká samo. (Zvolte tedy, prosím, oblečení pro dítě takové, aby se samostatně dokázalo převléct) Na dítě dohlíží pracovník MŠ.
 • Dítě bude mít stabilně ve své skříňce čistou roušku v igelitovém sáčku.
 • Dítě bude mít stabilně ve své skříňce batůžek nebo tašku na převlečení k odchodu domů.
 • Rodič (doprovod dítěte) do šatny nevstupuje a odchází z budovy.
 • V případě, že se sejde více rodičů, je nutné v souladu s krizov. opatř. dodržovat odstup 2 metry.
 • Rodič (doprovod dítěte) se v areálu a v budově MŠ zdržuje co nejméně.
 • Rodič (doprovod dítěte) se při převzetí dítěte drží výše stanovenými podmínkami. Dezinfekce …

V případě náhlého onemocnění dítěte a odhlášení stravy, volejte na tel. čísla daných tříd. Jídlonosiče není možné v MŠ ponechat.

budova E – 582 345 120
ředitelna, třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka

budova D – 582 332 953
třídy Motýlci, Berušky

budova B – 731 386 738
třída Sluníčka