Seznam přijatých uchazečů

Základní škola a mateřská škola Jana Železného, sídliště Svobody 3578/79, Prostějov prostřednictvím ředitele školy rozhodla v souladu s § 46, §165odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Jana Železného, sídliště Svobody 3578/79, Prostějov níže uvedeným uchazečům:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

SCHŮZKA S RODIČI VŠECH NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ
DNE 13. 6. 2024 V 16:00 HODIN V MATEŘSKÉ ŠKOLE JANA ŽELEZNÉHO SÍDLIŠTĚ SVOBODY 3577/78, PROSTĚJOV,
BUDOVA- E TŘÍDA – 5. KOŤÁTKA


Kompletní dokument ke stažení: