Mateřská škola

01_menu

Třídy mateřské školy :

SLUNÍČKA  MOTÝLCI  BERUŠKY

KOŤÁTKA   KUŘÁTKA   SKŘÍTCI  PTÁČCI

Náš hlavní cíl

Dítě: samostatné, zvídavé, tvořivé, nebojácné, se základy morálky, společenské, zdravé.

– Jak ?

Vesele, hravě, s láskou a s chutí.

Kdo se snaží hlavní cil realizovat?

Zástupkyně ředitele Ivana Andrésová
kolektiv učitelek a správní zaměstnanci.
Jak se snažíme hlavní cíl realizovat?
  • vycházíme od fyzických, psychických i sociálních potřeb každého dítěte
  • vycházíme od zájmů každého dítěte (polarizace pozornosti, příchylnost                  k činnostem)
  • vycházíme od schopností každého dítěte (co už umí bezpečně)
  • vycházíme od specifických potřeb dítěte
  • vycházíme od jeho tužeb