Distanční výuka pro předškoláky

Distanční výuka v  je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2023/2024 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou). Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat se školou.  Ostatní děti mohou úkoly (pracovní listy) plnit na základě dobrovolnosti.

Způsob poskytování distančního vzdělávání MŠ J.Železného:

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti připraveny úkoly.

  • Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů.
  • Vypracované materiály přinesou, po návratu do MŠ, k založení do portfolií dětí.

Téma: CO UŽ VŠECHNO UMÍM

Téma: ČÍM MŮŽEME CESTOVAT

Cílem tohoto týdne bude umět poznat, pojmenovat a znát účel dopravních prostředků, seznámit se s pravidly bezpečného chování na ulici. Vysvětlíme si důležitost ochranných bezpečnostních pomůcek. Vysvětlíme si, jak svým chováním – dobrým i špatným – mohu ovlivnit své zdraví. Získají povědomí o dopravní výchově.

Básnička:

ČÍM JEZDÍME DO ŠKOLY
Čím jezdíme do školky,
pro kluky a pro holky?
Traktorem či minibusem,
pěšky nebo poloklusem?
Letadlem či ponorkou,
autem, také motorkou!
Hlavně pozor na dvě barvy:
červená a zelená!
Každé dítko ze školičky,
dobře ví, co znamená.

Hádanky o dopravních prostředcích


▪ Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK).
▪ Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ).
▪ Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL).
▪ Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… (LETADLO).
▪ Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE).
▪ Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… (KOLE)

Písnička:

Pohádka:

Pohádka o neposlušném autíčku
Jednoho dne zaparkovalo na velkém parkovišti nové autíčko. Nespokojeně se vrtělo: ,,Achich, ach, to mě to stání vůbec nebaví! Pneumatiky mam celé otlačené!” Netrpělivě popojíždělo na parkovacím místě sem a tam. ,,Stůj! Musíš počkat až přijde tvůj majitel,” volala na autíčko auta zaparkovaná kolem. ,,Ale já už čekat nechci! Jen se trochu projedu. Nikdo nic nepozná,” řeklo si autíčko a vyjelo z parkoviště na plný plyn. Jenže vůbec netušilo, co jej na silnici čeká. Cesta z autosalónu se zdála tak snadná. ,,Co je to za podivné obrázky kolem cest?” divilo se autíčko, ,,A co je zase tohle!” vyděsilo se autíčko, když přijelo ke křižovatce. Barevná světýlka blikala na tom podivném zařízení a autíčko nemělo tušení , co to znamená. Na semaforu blikla červená. ,,Autíčko! Stůj!” ozval se semafor ,, tady jsi na křižovatce a musíš mě poslouchat, abys dobře dojelo a neublížilo sobě ani jiným.” Přes přechod pro chodce přecházely děti, babička s pejskem a také maminka s kočárkem. ,,Vidíš”, řekl semafor ,,ti všichni také poslouchají rady semaforu.” ,,Udělalo jsem chybu. Mělo jsem počkat na majitele. A co teď? Jak se dostanu bezpečně domů?” posmutnělo
autíčko. ,,Nic se neboj, my ti pomůžeme!” nabídla se auta, co stála vedle. ,,Zařaď se mezi nás a dělej vše, jako my.” A tak vše nakonec dobře dopadlo. Autíčko dojelo zpět na parkoviště a vždy poslušně čekalo na majitele. Jezdili společně do práce, na hory i na koupaliště. Protože se vždy řídili tím, co jim říkaly dopravní značky a semafor, bylo jim spolu dobře.
Popovídejte si o pohádce:
● význam slov (majitel, pneumatiky, jet na plný plyn, autosalón, křižovatka)
● převyprávějte děj pohádky
● hledejte poučení
● odpovědi na otázky – Proč máme poslouchat semafor? Co která barva znamená? Jsou všechny
semafory stejné?

Grafomotorika a pracovní listy:

Tvoření:

Téma: ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

Naučíme se:

  • Znát důležitost práce záchranných složek.
  • Seznámit se s profesí – hasiče, záchranáře, policisty.
  • Vědět, že se na ně mohu obrátit o pomoc.
  • Seznámit se s prevencí před vznikem požáru, úrazu.
  • Být opatrný při setkání s cizími lidmi – umět říci ne.

Básnička:

Říkanka pro zapamatování telefonních čísel:

150 hasiči, oheň jenom zasyčí, 155 doktor je tu hned, 158 znám, policii zavolám

Písnička:

Pohádka:

Grafomotorika a pracovní listy:

Hod kostkou – pokud stoupneš svou figurkou na plamínek, udělej dva dřepy

Tvoření: