Chraňte sebe i ostatní

Zvažte, prosím, nezbytnost přítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole v těchto dnech. Ochrana zdraví dětí i zdraví vašeho je nejvyšší prioritou.  S vyšším počtem dětí na jednom místě vzrůstá riziko nákazy.

Prosíme rodiče, nepodceňujte onemocnění vašich dětí. Do mateřské školy přiveďte  vždy zdravé dítě.

Pokud by došlo k prokázanému výskytu onemocnění u kohokoliv z dětí, rodičů nebo pedagogů, musela by být naše MŠ uzavřena a všichni, včetně Vás, bychom museli podstoupit přísnou domácí karanténu. Tomu bychom se rádi vyhnuli.

Výskyt nákazy COVID-19

Dobrý den,

děti a zaměstnanci MŠ Jana Železného, Prostějov, přítomní ve školce dne 16.10.2020 ve II. oddělení „Sluníčka“, byli v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Nařizuji těmto dětem a zaměstnancům II. oddělení karanténu do 26.10.2020 (včetně), tj. izolaci doma a telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře dětí a zaměstnanců MŠ s žádostí o vypsání žádanky na odběr 5. – 7. den, nejpozději 10. den od kontaktu s pozitivní osobou (16.10.2020) a sledovat zdravotní stav dětí a zaměstnanců MŠ.

Děkuji za spolupráci

Ing. Jana Urbánková

odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Prostějov

Logopedická depistáž

Ve čtvrtek 1.10.2020 v dopoledních hodinách proběhne v MŠ orientační vyšetření řeči. Toto vyšetření proběhne na základě žádosti rodičů. Rodiče dětí, u kterých bude doporučena logopedická péče obdrží písemné hodnocení vyšetření s návrhem dalšího postupu.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

V úterý 1.9.2020  začíná NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Výsledek obrázku pro first day preschool

Už se na vás moc těšíme!

Dobrý den vážení rodiče a naše milé děti,

Pomalinku se nám blíží nový školní rok 2020/21 a situace s  Corona  – virem, je stále zajímavá a chod školky nějak ovlivňuje.

Víme, že máme moc šikovné a zodpovědné rodiče, věříme, že nám budete vodit jen zdravé děti.

Dle pokynů z MZ a Krajské hygienické stanice jsme si nastavili na nový školní rok následující pravidla.

Nadále prosíme rodiče:

  1. Příchod do školky do 8,30 hodin.
  2. Vstup rodičům do školky je povolen pouze s rouškou. Prosíme, voďte děti jeden rodič, abychom se neshlukovali.
  3. U vchodu bude vždy dezinfekce – prosíme o dezinfekci rukou.
  4. Dítěti bude změřena teplota.
  5. Své dítě si převlečte a zaveďte do třídy. Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce. Po té paní učitelka převezme dítě u dveří.
  6. Děti, které se budou v ranních či odpoledních hodinách slučovat v jedné třídě, je třeba, aby přišly do třídy s nasazenou rouškou.
  7. Jedna čistá rouška musí být v šatně ve skříňce.
  8. Pokud bude mít dítě známky onemocnění nebo se u něj projeví některý z příznaků respiračního onemocnění ( bude kýchat, smrkat, kašlat, bolest hlavy, zvýšená teplota),nevoďte jej do školky.

I přes všechno úskalí, máme školku krásně nachystanou a moc se na Vás a Vaše děti těšíme.

Takže 1. 9. 2020 na viděnou.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 3.9.2020 v 16 hodin v jednotlivých třídách. Budete mít možnost seznámit se s třídními učitelkami svých dětí a základními informacemi k průběhu školního roku.

Těšíme se na Vaši účast pedagogický sbor :-)

Třídní schůzky jsou určeny výhradně dospělým !!! Děkujeme za pochopení.

DOCHÁZKA A STRAVA

Všechny děti jsou automaticky nahlášeny. Pokud Vaše dítě nepřijde, volejte v týdnu  od 27.8. – 31.8.2020 do MŠ na tel.třídy Vašeho dítěte a odhlaste jej. Odhlášení musí proběhnout nejpozději 31.8. do 11:00.

třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka – 582 345 120
třídy Motýlci, Berušky – 582 332 953
třída Sluníčka – 731 386 738