Logopedická depistáž

Ve čtvrtek 1.10.2020 v dopoledních hodinách proběhne v MŠ orientační vyšetření řeči. Toto vyšetření proběhne na základě žádosti rodičů. Rodiče dětí, u kterých bude doporučena logopedická péče obdrží písemné hodnocení vyšetření s návrhem dalšího postupu.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

V úterý 1.9.2020  začíná NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Výsledek obrázku pro first day preschool

Už se na vás moc těšíme!

Dobrý den vážení rodiče a naše milé děti,

Pomalinku se nám blíží nový školní rok 2020/21 a situace s  Corona  – virem, je stále zajímavá a chod školky nějak ovlivňuje.

Víme, že máme moc šikovné a zodpovědné rodiče, věříme, že nám budete vodit jen zdravé děti.

Dle pokynů z MZ a Krajské hygienické stanice jsme si nastavili na nový školní rok následující pravidla.

Nadále prosíme rodiče:

  1. Příchod do školky do 8,30 hodin.
  2. Vstup rodičům do školky je povolen pouze s rouškou. Prosíme, voďte děti jeden rodič, abychom se neshlukovali.
  3. U vchodu bude vždy dezinfekce – prosíme o dezinfekci rukou.
  4. Dítěti bude změřena teplota.
  5. Své dítě si převlečte a zaveďte do třídy. Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce. Po té paní učitelka převezme dítě u dveří.
  6. Děti, které se budou v ranních či odpoledních hodinách slučovat v jedné třídě, je třeba, aby přišly do třídy s nasazenou rouškou.
  7. Jedna čistá rouška musí být v šatně ve skříňce.
  8. Pokud bude mít dítě známky onemocnění nebo se u něj projeví některý z příznaků respiračního onemocnění ( bude kýchat, smrkat, kašlat, bolest hlavy, zvýšená teplota),nevoďte jej do školky.

I přes všechno úskalí, máme školku krásně nachystanou a moc se na Vás a Vaše děti těšíme.

Takže 1. 9. 2020 na viděnou.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 3.9.2020 v 16 hodin v jednotlivých třídách. Budete mít možnost seznámit se s třídními učitelkami svých dětí a základními informacemi k průběhu školního roku.

Těšíme se na Vaši účast pedagogický sbor :-)

Třídní schůzky jsou určeny výhradně dospělým !!! Děkujeme za pochopení.

DOCHÁZKA A STRAVA

Všechny děti jsou automaticky nahlášeny. Pokud Vaše dítě nepřijde, volejte v týdnu  od 27.8. – 31.8.2020 do MŠ na tel.třídy Vašeho dítěte a odhlaste jej. Odhlášení musí proběhnout nejpozději 31.8. do 11:00.

třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka – 582 345 120
třídy Motýlci, Berušky – 582 332 953
třída Sluníčka – 731 386 738

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K 1.9. 2020

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K 1.9. 2020 k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, registrační čísla:

1-2-4-5-7-8-9-11-12-13-15-16-18-19-20-21-23-24-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40-43-44-45-46-47-51-53-54- 57-63-64-65.

SCHŮZKA RODIČŮ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 24.6.2020 V 15.30 HODIN

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, současně mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy a dosáhnou k 31.8. věku pěti let.
(novela ŠZ č. 178/2016 Sb., § 34, odst. 1)

2) Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy (novela ŠZ č. 178/2016 Sb. § 34, odst. 3), mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu, ve spádovém obvodu mateřské školy nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově a k 31.8. dosáhnou tří let.

3) Sourozenci v mateřské škole a v základní škole Jana Železného Prostějov. Jsou upřednostněny děti, které mají sourozence na výše uvedené mateřské a základní škole a dosáhnou k 31.12. věku tří let. Je tak zajištěn lepší kontakt mateřské a základní školy s rodinou.

4) Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1, 2, 3 a 4.

Podrobné informace k zápisu najdete ZDE.