Vítáme Vás na stránkách naší školky

Vážení rodiče,

srdečně Vás vítáme na naších webových stránkách, kde najdete základní a aktuální informace.

Kolektiv MŠ J. Železného

Charakteristika školy

Mateřská škola je účelové zařízení, postavené v roce 1966 v sídlištní zástavbě, která v té době v okolí školy vznikala. Dříve v areálu školy byly umístěny čtyři oddělení jeslí, v současné době jsou zde jesle, dvě třídy základní školy a sedm tříd mateřské školy v provozu. Třídy jsou heterogenní – vzdělávají se zde společně děti různého věku. Výjimkou je třída Skřítci, kde probíhá výuka anglického jazyka (pro předškolní děti) a třída pro děti s odkladem školní docházky třída Ptáčci. Od roku1994 je mateřská škola součástí právního subjektu Základní a mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 24/79, který byl k 1.9.2007 přejmenován na ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79. Celý areál školy je umístěn v  zahradě, její rozloha  je 0.9930 ha a skýtá řadu možných zákoutí a herních možností.

Naše mateřská škola vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z teorie o rozmanitých inteligencích H. Gardnera.

Vzhledem k věku dětí dbáme na samostatnost, sebeobsluhu a možnost se aktivně realizovat v rámci výchovy a vzdělávání. Zaměřujeme se na reálné ČINNOSTNÍ UČENÍ, tedy aby obsah vzdělávání vycházel z reálného světa „tady a teď“, vycházel ze zájmu dětí a byl protknutý radostí z učení se novému. Dbáme na smysluplnost činností, jejich návaznost a propojenost. Využíváme Prožitkové učení – zkušenost, zážitky, emoce Kooperativní učení – ve skupině, spolupráce Situační učení – praktické ukázky, akce a reakce Sociální učení – nápodoba, vzor Senzomotorické učení – smysly, pohyb Učení hrou – řízené i spontánní aktivity Interaktivní učení – samostatný výběr, individuální zájmy

Každá třída je rozdělena do jednotlivých center aktivit – koutků. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby. Touto možností jsou vedeny také k odpovědnosti za svou volbu (výběr dané činnosti, práce na dané činnosti, dokončení činnosti, zhodnocení své práce a následný úklid CA).

Centra aktivit

Zde máme možnost rozvíjet u dětí jednotlivé typy inteligencí (H. Gardner)

( Po kliknutí na obrázek daného centra aktivit se zobrazí bližší informace o koutku )

v každém centru aktivit – koutku – nabízíme aktivity k rozvoji dané inteligence