Vítáme Vás na stránkách naší školky

Vážení rodiče,

srdečně Vás vítáme na naších webových stránkách, kde najdete základní a aktuální informace.

Kolektiv MŠ J. Železného

Charakteristika školy

Mateřská škola je účelové zařízení, postavené v roce 1966 v sídlištní zástavbě, která v té době v okolí školy vznikala. Dříve v areálu školy byly umístěny čtyři oddělení jeslí, v současné době jsou zde jesle, dvě třídy základní školy a sedm tříd mateřské školy v provozu. Třídy jsou heterogenní – vzdělávají se zde společně děti různého věku. Výjimkou je třída Skřítci, kde probíhá výuka anglického jazyka (pro předškolní děti) a třída pro děti s odkladem školní docházky třída Ptáčci. Od roku1994 je mateřská škola součástí právního subjektu Základní a mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 24/79, který byl k 1.9.2007 přejmenován na ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79. Celý areál školy je umístěn v  zahradě, její rozloha  je 0.9930 ha a skýtá řadu možných zákoutí a herních možností.

Naše mateřská škola vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z teorie o rozmanitých inteligencích H. Gardnera.

Vzhledem k věku dětí dbáme na samostatnost, sebeobsluhu a možnost se aktivně realizovat v rámci výchovy a vzdělávání. Zaměřujeme se na reálné ČINNOSTNÍ UČENÍ, tedy aby obsah vzdělávání vycházel z reálného světa „tady a teď“, vycházel ze zájmu dětí a byl protknutý radostí z učení se novému. Dbáme na smysluplnost činností, jejich návaznost a propojenost. Využíváme Prožitkové učení – zkušenost, zážitky, emoce Kooperativní učení – ve skupině, spolupráce Situační učení – praktické ukázky, akce a reakce Sociální učení – nápodoba, vzor Senzomotorické učení – smysly, pohyb Učení hrou – řízené i spontánní aktivity Interaktivní učení – samostatný výběr, individuální zájmy

Každá třída je rozdělena do jednotlivých center aktivit – koutků. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby. Touto možností jsou vedeny také k odpovědnosti za svou volbu (výběr dané činnosti, práce na dané činnosti, dokončení činnosti, zhodnocení své práce a následný úklid CA).

Centra aktivit

Zde máme možnost rozvíjet u dětí jednotlivé typy inteligencí (H. Gardner)

( Po kliknutí na obrázek daného centra aktivit se zobrazí bližší informace o koutku )

v každém centru aktivit – koutku – nabízíme aktivity k rozvoji dané inteligence

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.45 hod.   

Voďte děti nejpozději do 8.30 hod. Pozdější příchody narušují společné činnosti.

Vyzvedávat děti můžete po obědě do 12.30 hod., po spaní nejdřív v 14.00 hod.