Zápis do MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV,
sídliště Svobody 3578/79, Prostějov

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově se koná 15. Května 2019 od 8.00
do 17. 00
, spádový obvod pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov tvoří sídliště Svobody.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče( jejich zákonní zástupci) a předloží
občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení lékaře, že dítě se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení lékaře není vyžadováno, pokud se na dítě vztahuje povinné předškolní vzdělávání.


Den otevřených dveří se uskuteční v mateřské škole dne 13.5. 2019 od 9.00 do 10.00 kdy proběhne ukázka řízených činností. Těšíme se na vás a vaše děti.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel základní školy a mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou k 31. 8. pěti let (novela ŠZ č. 178/2016 Sb., § 34, odst. 1)

2) Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy ( novela ŠZ č. 178/2016 Sb. § 34, odst. 3), mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově a k 31.8. dosáhnou tří let a děti starší

3) Sourozenci v mateřské škole a v základní škole Jana Železného Prostějov. Jsou upřednostněny děti, které mají sourozence na výše uvedené mateřské a základní škole a dosáhnou k 31. 12. nejméně tří let, je tak zajištěn lepší kontakt mateřské a základní školy s rodinou

4) Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4)

PhDr. Ivana Líznová ředitel Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov

Divadelní představení

Výsledek obrázku pro maňásci

MĚSTSKÉ DIVADLO   

15.10.2018 – Maxipes Fík

DUHOVÁ KULIČKA

 1. skupina:

18.9.2018 – Na kouzelném paloučku – Loutkoherecká skupina LOUDADLO, Praha

20.11.2018 – Africká pohádka – Divadlo Sandry Riedlové, Brno

15.1.2019 – Pejsek a kočička, Divadélko Kuba, Plzeň

12.3.2019 – O křišťálovém srdci – CZiDivadlo Praha

14.5.2019 – Šípková Růženka – Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

2. skupina:

16.10.2018 – Baví vás KUK a CUK – KUK a CUK, hudební divadlo Brno

4.12.2018 – Pohádkový Betlém – Liduščino divadlo – Praha

19.2.2019 – Nezbedné pohádky – Divadlo Andromeda – Praha

16.4.2019 – O kohoutkovi a slepičce – Malé divadélko – Praha

 

KINO METRO

6.11.2018 – Loupežník Rumcajs

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ

 • 6.9.2018 – Rozbité hračky
 • 14.11.2018 – Lesní pohádka

 

Třída s výukou anglického jazyka

Výsledek obrázku pro preschool english

Děti se u nás seznamují s angličtinou přirozenou cestou v průběhu celého dne, nejen při řízených činnostech.  Ve třídě ,, SKŘÍTCI,, probíhá výuka hravou a pro děti zábavnou formou s využitím mnoha her, básniček, písniček a dalších zábavných aktivit. Nejde o klasickou výuku, ale o přípravu dítěte k budoucímu osvojování si jazyků. Využíváme metody, které odpovídají vývojovým potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Děti tento styl výuky baví, zažívají při něm spoustu legrace, anglický jazyk si pak spojují s kladnými emocemi.

Předškolní dítě má mimořádné předpoklady k osvojení si řeči, učí se mimoděk, odposlechem, nápodobou, opakováním, používá metodu pokus/omyl, testuje slova, kterým nerozumí. Má také mimořádné sluchové schopnosti, rozlišovací i imitační. Jeho projevy jsou spontánní bez zábran.

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat i se svým dítětem. Termín Dne otevřených dveří  upřesníme (březen 2018). Případné zařazení vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou angličtiny je bezplatné.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Seznam akcí MŠ pro školní rok 2018 – 2019

 • Dýňové slavnosti
 • Mikuláš
 • Lucie
 • Vánoční dílny pro rodiče a děti
 • Fotograf ve školce
 • Tři králové
 • Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků
 • Čarodějnice
 • Den otevřených dveří před zápisem do MŠ
 • Zápis do MŠ
 • Svátek matek – besídky
 • Školní výlet
 • Den dětí
 • Karneval – rozloučení se školáky

Aktivity při MŠ

– Taneční kroužek – Dana Hubená

– Motoráček –  Mgr. Iva FicováVíce o Motoráčku zde:  http://www.motoracekpv.cz/

– Angličtina

Divadla v MŠ

S dětmi navštěvujeme Městské divadlo v Prostějově a divadelní představení v Duze, v kině Metro i v naší MŠ.