SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO k 1. 9. 2021

Registrační čísla : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 61, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 94, 96.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO PO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU DÍTĚTE

REGISTRAČNÍ ČÍSLA: 1, 2, 3, 28, 53, 90.

SCHŮZKA S RODIČI VŠECH PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ 16. 6. 2021 V 16.00 HOD. V BUDOVĚ E – MŠ – J.ŽELEZNÉHO

UPOZORNĚNÍ !!!!

OBDRŽELI JSME OD POLICIE ČR UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ANONYMNÍ VÝHRŮŽKY O PŘIPRAVOVANÉM ÚTOKU NA MATEŘSKOU ŠKOLU. O JAKOU MATEŘSKOU ŠKOLU SE JEDNÁ ANONYM NEUVEDL. POLICIE PO AUTOROVI VÝHRŮŽKY PÁTRÁ.

K ÚTOKU BY MĚLO DOJÍT OD 20.5.2021 V OBDOBÍ TRVAJÍCÍM 10 – 14 DNŮ.

Dle pokynů Policie naše MŠ zajistí bezpečnostní opatření  ( z taktických a bezpečnostních důvodů neuvádíme )

Doporučujeme zvýšenou pozornost na odložené podezřelé předměty, výskyt cizích osob v areálu školy a na veškeré nestandardní události.

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SMÍ DO MŠ JEN DÍTĚ V DOPROVODU JEDNOHO RODIČE. TŘETÍ OSOBU NENÍ MOŽNÉ DO BUDOVY VPUSTIT.

Je na rozhodnutí rodičů, zda děti zítra do MŠ přivedou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

ZAHÁJENÍ PROVOZU V MŠ OD 10.5.2021

NOVELIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROVOZ MŠ JE ZAHÁJEN PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY DĚTÍ
NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY JE ZRUŠENA POVINNOST TESTOVÁNÍ DĚTÍ
CHIRURGICKÉ ROUŠKY BUDOU MÍT DĚTI NASAZENÉ JEN V PŘÍPADĚ SPOJOVÁNÍ VE TŘÍDĚ (SCHÁZENÍ-ROZCHÁZENÍ)

VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DÍTĚ PŘIVÁDÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEDNA OSOBA, KTERÁ MUSÍ MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR (ZAKRYTÁ ÚSTA, NOS)
PŘI VSTUPU DO MŠ DODRŽUJÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ STANOVENA NA ZAČÁTKU ŠKONÍHO ROKU

VSTUP TŘETÍCH OSOB (MIMO DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ) JE MOŽNÝ JEN V NEZBYTNĚ NUTNÝCH PŘÍPADECH S TÍM, ŽE SE OMEZÍ KONTAKT TŘETÍCH OSOB S OSOBAMI V PROSTORÁCH ŠKOLY

UPOZORNĚNÍ
V SOULADU S NAŘÍZENÍM MIMISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NEBUDE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJATO DÍTĚ VYKAZUJÍCÍ PŘÍZNAKY NACHLAZENÍ, KAŠLE, TEPLOTY, STŘEVNÍCH OBTÍŽÍ ATP…
V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE BĚHEM DNE BUDOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POVINNI NEPRODLENĚ DÍTĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VYZVEDNOUT

V PŘÍPADĚ CHRONICKÉ RÝMY (I ALERGICKÉ) JE TŘEBA POTVRZENÍ LÉKAŘE.

PROSÍME RODIČE, O NAHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO 7. 5. 2021 DO 10:00 HOD. KE STRAVOVÁNÍ OD 10.5.2021

TĚŠÍME SE NA VÁS


ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ J. ŽELEZNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Church Pre-School — St. Martin United Church of Christ-High Ridge

Kdy zápis probíhá?

         V termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021 do 12.00 hod.

Zápis 2021 – ke stažení

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 a náležitosti zápisu do MŠ.

Nalezený obrázek pro PDF Icon SVG
Klikni na obrázek

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

Nalezený obrázek pro PDF Icon SVG
Klikni na obrázek

Čestné prohlášení o proočkování dítěte

Nalezený obrázek pro PDF Icon SVG
Klikni na obrázek
preschool school - Buscar con Google | Preschool designs, Preschool  clipart, Toy blocks
Základní škola Jedlová - Mateřská škola - Co by mělo Vaše dítě zvládat před  nástupem do MŠ
Klikni na obrázek – Co by mělo vaše dítě zvládat před nástupem do MŠ
– Desatero pro rodičePŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO TŘÍDY S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

  • Zápis je podmíněn úspěšným splněním přijímacího testu (test zralosti dítěte).
  • Tato třída je určena pouze pro předškolní děti a děti s odkladem ŠD .

Přijímací testy budou probíhat ve středu 5. 5. 2021

od 9.45 do 16:00 hodin.

Na testy je nutné se předem objednat nejpozději do 29. 4. 2021 na telefonní čísle

582 345 120

Testy pro děti z MŠ J. Železného proběhnou ve dnech 27. 4. a 28. 4 .2021 – spojí se s vámi třídní učitelky.

TĚŠÍME SE NA VÁS