Zaměstnanci

Zaměstnanci mateřské školy

I.HVĚZDIČKYučitelky: Iva Andrýsová , Bc. Pavla Slavotínková
školnice: Věra Hodanová
II.SLUNÍČKAučitelky: Jitka Uhrová, Žaneta Sekaninová
školnice: Martina Spáčilová
III.MOTÝLCIučitelky: Jitka Kovářová, Bc. Markéta Šindelářová
školnice: Andrea Krchňavá
IV.BERUŠKYučitelky: Bc. Kateřina Kočíbová, PaedDr.Alena Řešetková
školnice: Květa Nováčková
V.KOČIČKYučitelky: Pavlína Jeníčková, Zuzana Somrová
školnice: Alice Milkuvá
VI.KUŘÁTKAučitelky: Ivana Špačková, Jitka Švécarová
školnice: Jana Procházková
VII.SKŘÍTCIučitelky: Marie Koldová, Pavlína Minxová
školnice: Gabriela Šmehlíková
VIII.PTÁČCIučitelka: Jana Zapletalová
školnice: Gabriela Šmehlíková

Co děti potřebují do školky?

  • obuv a oblečení  do třídy (papučky s pevnou patou, tepláčky, šortky nebo sukýnka, tričko)
  • obuv a oblečení  pro pobyt venku  (podle počasí)
  • pyžamko
  • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčocháčky, tričko)
  • hrníček na pití (označený)
  • kartáček na zuby, zubní pasta, kelímek

Vzdělávací obsah a jeho časová nabídka

Charakteristika vzdělávacího programu – program naší školy nese název „Kouzelný dětský svět“, protože je vytvořen na základě dětských prožitků, fantazie, potřeb a zájmů v životě dítěte tak, jak postupně plyne. Život dítěte rozvíjíme, obohacujeme, kultivujeme, ale naší ambicí není jej měnit k obrazu nás dospělých. Vychází z RVP, zahrnuje všechny oblasti a nabízí dětem blízká témata v rovině odpovídající jejich možnostem. Důležité je spojení společenské a přírodní roviny, které celý program prostupuje.

Celý příspěvek

Organizace dětí ve třídách

Základní organizační směrnicí je Školní řád vydaný k l.l.2005 a upravený k 31.8.2006

Organizace ve třídách:

V. třída Skřítků je věkově homogenní, navštěvují ji pouze děti předškolního věku. V této třídě probíhá hravou formou v průběhu celého dne výuka anglického jazyka. Přijetí do této třídy závisí na výsledcích testů ( pokud rodiče vyjádří písemný souhlas ) a to testů pracovnice PPP a učitelek ze třídy Skřítků.

Celý příspěvek

Základní principy naší práce

1. Vycházet od dítěte od jeho potřeb (fyzických, psychických, sociálních)

  • od jeho zájmů ( polarizace pozornosti, příchylnost k činnostem)
  • od jeho schopností (co už umí bezpečně )
  • od jeho specifických potřeb
  • od jeho tužeb

2. Ve všech činnostech využívat integrovaného vzdělávání, kdy dítě vnímá svět v přirozených souvislostech, získává srozumitelný a reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu.