Organizace chodu

Provoz školy je pondělí až pátel od 6.30 do 16.30 na všech čtyřech budovách mateřské školy.

Provoz školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel školy včas rodičům.

Podrobně organizaci chodu mateřské školy řeší Školní řád, Provozní řád, Provozní řád hřiště

Denní režim stanovuje Organizace dne – viz dále, který je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální potřeby a změny.

Všechny pedagogické pracovnice věnují dostatečnou pozornost dětem a jejich vzdělávání. Dbají na osobní soukromí dětí. Řízené činnosti podněcují děti k aktivitě a zájmu.

Dále životospráva a psychosociální podmínky a vzdělávací obsah viz. Obsah ŠVP „ Kouzelný dětský svět“.