Organizace dne v mateřské škole

Denní program respektuje:

  • vývojové a věkové zvláštnosti dětí
  • prostor pro individuální rozvoj
  • prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru
  • prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů, socializaci
  • prostor pro dostatek pohybu jak při pobytu venku, tak v mateřské škole

Denní program zahrnuje:

-základní péči (příjem dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek-odpočinek)

-hrové činnosti a pohybové aktivity( pohybové chvilky, spontánní i řízené pohyb. činnosti, sezonní sporty, 1x týdně tělesnou výchovu, hudebně pohybové činnosti, relaxaci)

– spontánní i řízené činnosti

Denní program dále upravuje Provozní řád mateřské školy

Pevné součásti režimu dne ( blíže Provozní řád )

6.30-9.00 scházení, ranní hry, individuální i řízené činnosti

8.30-9.00 rozvolněná svačina, hry dětí

9.00-9.45 řízené činnosti, individuální i společné, hry (přiměřené věku, zájmu a schopnostem dětí)

9.45-11.45 pobyt venku (při příznivém počasí se dopoledne i odpoledne prodlužuje )

12.00-12.30 oběd

12.30-14.00 hygiena, odpočinek , klidné činnosti

14.30- 14.45 svačina

do 16.30 individuální a společné činnosti