KDO SE O VAŠE DĚTI STARÁ

TŘÍDA BERUŠKY

paní ředitelka Ivana Andrésová

paní učitelka Pavlína Jenáčková

školnice Jana Svozilová

TŘÍDA MOTÝLCI

paní učitelka Jitka Kovářová

paní učitelka Bc. Kateřina Kočíbová

paní školnice Andrea Krchňavá

TŘÍDA SLUNÍČKA

paní učitelka Jitka Adamcová

paní učitelka Žaneta Sekaninová

paní školnice Nikol Spáčilová

TŘÍDA SKŘÍTCI

paní učitelka Pavlína Minxová

paní učitelka Zuzana Somrová

paní školnice Alice Zatloukal

TŘÍDA PTÁČCI

paní učitelka Ivana Špačková

paní učitelka PaedDr. Alena Řešetková

paní školnice Alice Zatloukal

TŘÍDA KUŘÁTKA

paní učitelka Bc. Pavla Slavotínková

paní učitelka Jana Zapletalová

paní školnice Kateřina Kollerová

TŘÍDA KOŤÁTKA

paní učitelka Nicol Černá

paní učitelka Jitka Uhrová

paní školnice Kamila Báťková

Seznam akcí MŠ pro školní rok 2020 – 2021

Do odvolání se tyto akce  budou konat jen v rámci jednotlivých tříd bez účasti rodičů.

 • Dýňové slavnosti
 • Mikuláš
 • Lucie
 • Vánoční dílny pro rodiče a děti???
 • Fotograf ve školce
 • Tři králové
 • Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků???
 • Čarodějnice
 • Den otevřených dveří před zápisem do MŠ???
 • Zápis do MŠ
 • Svátek matek – besídky???
 • Školní výlet???
 • Den dětí
 • Karneval – rozloučení se školáky???

Aktivity při MŠ 

– Taneční kroužek – Dana Hubená

– Taneční kroužek  – Šárka Milarová

– Jóga pro děti

Do pololetí budou tyto aktivity z preventivních důvodů pozastaveny.

Divadla v MŠ

S dětmi navštěvujeme Městské divadlo v Prostějově a divadelní představení v Duze, v kině Metro i v naší MŠ.

Do pololetí budou tyto aktivity z preventivních důvodů pozastaveny.

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.   

Výsledek obrázku pro BUDÍK

Voďte děti nejpozději do 8.30 hod. Pozdější příchody narušují společné činnosti.

Vyzvedávat děti můžete po obědě do 12.30 hod., po spinkání nejdřív v 14.00 hod.

Odhlašování a přihlašování dětí

DOCHÁZKA I STRAVA

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

 1.  osobně ve třídě učitelce
 2.  telefonicky na  tel. čísle třídy Vašeho dítěte

třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka – 582 345 120
třídy Motýlci, Berušky – 582 332 953
třída Sluníčka – 731 386 738

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit buď osobně, nebo telefonicky u třídní učitelky, vždy den předem do 11:00 hod. První den nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout a odnést neodhlášený oběd ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do jídlonosičů, tj. od 11:30 do 12:00 hod. V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 3. den. Není možné přivést dítě do MŠ bez nahlášené stravy.

 

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K 1.9. 2020

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K 1.9. 2020 k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, registrační čísla:

1-2-4-5-7-8-9-11-12-13-15-16-18-19-20-21-23-24-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40-43-44-45-46-47-51-53-54- 57-63-64-65.

SCHŮZKA RODIČŮ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 24.6.2020 V 15.30 HODIN

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

prosíme o dodržování těchto pravidel:

 • Při vstupu do budovy MŠ, rodič (doprovod dítěte) i dítě použije dezinfekci.
 • Rodič (doprovod dítěte) má po celou dobu v budově i v areálu MŠ roušku.
 • Rodič (doprovod dítěte) předává dítě pedagogickému pracovníkovi bez projevů onemocnění. (kašel, rýma, zvýšená teplota)
 • Rodič (doprovod dítěte) při prvním předání odevdzá ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – tiskopis k vytištění
 • Pedagogický pracovník změří dítěti tělesnou teplotu a dítě se již v šatně převléká samo. (Zvolte tedy, prosím, oblečení pro dítě takové, aby se samostatně dokázalo převléct) Na dítě dohlíží pracovník MŠ.
 • Dítě bude mít stabilně ve své skříňce čistou roušku v igelitovém sáčku.
 • Dítě bude mít stabilně ve své skříňce batůžek nebo tašku na převlečení k odchodu domů.
 • Rodič (doprovod dítěte) do šatny nevstupuje a odchází z budovy.
 • V případě, že se sejde více rodičů, je nutné v souladu s krizov. opatř. dodržovat odstup 2 metry.
 • Rodič (doprovod dítěte) se v areálu a v budově MŠ zdržuje co nejméně.
 • Rodič (doprovod dítěte) se při převzetí dítěte drží výše stanovenými podmínkami. Dezinfekce …

V případě náhlého onemocnění dítěte a odhlášení stravy, volejte na tel. čísla daných tříd. Jídlonosiče není možné v MŠ ponechat.

budova E – 582 345 120
ředitelna, třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka

budova D – 582 332 953
třídy Motýlci, Berušky

budova B – 731 386 738
třída Sluníčka