Připravovaný ochranný nástřik

Vážení rodiče,

    Statutární město Prostějov, jako zřizovatel našich mateřských a základní škol, zajistilo v rámci hygienických opatření proti šíření bakterií a virů, včetně koronaviru, nástřiky ploch, které jsou nejčastějšími nositeli přenosu v interiéru.

  Odborná firma, která nástřiky provádí, garantovala jeho bezpečnost bezpečnostním listem a zprávou Zdravotního ústavu v Ostravě. Účinnost potvrzují výsledky šetření prováděné v řadě mateřských škol.

Touto metodou již byly v minulosti ošetřeny prostory v nemocnicích např. v Ostravě, Třinci, v ambulancích praktických lékařů a v neposlední řadě v mateřských školách v Brně, Havířově, Českém Těšíně a v rámci projektu „Čisté ovzduší dětem“ ve dvou mateřských školách v Prostějově.

Látka byla testována i na hračkách a předmětech přicházejících do styku s potravinami.

Po aplikaci na některých školách se objevily mediální informace, které jsou v rozporu s deklarovanými dokumenty, informuji Vás o této situaci ještě před nástřikem a dávám Vám možnost se k výše uvedenému vyjádřit.

Mgr. Dalibor Ovečka

      ředitel školy

Pozor třída Kuřátka

Dobrý den,

děti a zaměstnanci MŠ Jana Železného, Prostějov, přítomní ve školce dne 16.12. – 18.12.2020 6.třídě oddělení KUŘÁTKA, byli v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Nařizuji těmto dětem a zaměstnancům 6. oddělení karanténu po dobu 10 dní od posledního kontaktu, tedy do 28.12.2020 (včetně), tj. izolaci doma a sledovat zdravotní stav dětí a zaměstnanců MŠ a telefonicky kontaktovat – v pracovní dny praktického lékaře dětí a zaměstnanců MŠ s informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny (včetně pokynů k testování) – 28.12.2020 (včetně).

Děkuji za spolupráci

Ing. Jana Urbánková

odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Prostějov

VÝSKYT COVID

Dobrý den,

děti a zaměstnanci MŠ Jana Železného, Prostějov, přítomní ve školce dne 4.12.2020 v 6.třídě oddělení KUŘÁTKA, byli v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Nařizuji těmto dětem a zaměstnancům 6. oddělení karanténu po dobu 10 dní od posledního kontaktu, tedy do 14.12.2020 (včetně), tj. izolaci doma a sledovat zdravotní stav dětí a zaměstnanců MŠ a telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře dětí a zaměstnanců MŠ s informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny (včetně pokynů k testování).

Děkuji za spolupráci

Ing. Jana Urbánková

odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Prostějov