Doporučujeme

S velkou radostí oznamujeme, že začíná období školkových výletů

Co s sebou?

Svačinu děti dostanou s sebou do batůžku z naší kuchyně.

Na oběd se s dětmi vracíme zpět do MŠ (děti si tedy můžete vyzvednout klasicky po obědě či po spaní).

Děti s sebou budou potřebovat:

 • batůžek 
 • pláštěnku
 • pití v plastové láhvi ( fruko/pití s brčkem – NE!!! )
 • vhodné a pohodlné oblečení, pevnou obuv (tenisky)
 • může být: malá dobrůtka (ne tvrdé bonbony) 

Charakteristika školy

Mateřská škola je účelové zařízení, postavené v roce 1966 v sídlištní zástavbě, která v té době v okolí školy vznikala. Dříve v areálu školy byly umístěny čtyři oddělení jeslí, v současné době jsou zde jesle, dvě třídy základní školy a sedm tříd mateřské školy v provozu.  Od roku1994 je mateřská škola součástí právního subjektu Základní a mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 24/79, který byl k 1.9.2007 přejmenován na ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79. Celý areál školy je umístěn v  zahradě, její rozloha  je 0.9930 ha a skýtá řadu možných zákoutí a herních možností.

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

prosíme o dodržování těchto pravidel:

 • Při vstupu do budovy MŠ, rodič (doprovod dítěte) i dítě použije dezinfekci.
 • Rodič (doprovod dítěte) má po celou dobu v budově i v areálu MŠ roušku.
 • Rodič (doprovod dítěte) předává dítě pedagogickému pracovníkovi bez projevů onemocnění. (kašel, rýma, zvýšená teplota)
 • Rodič (doprovod dítěte) při prvním předání odevdzá ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – tiskopis k vytištění
 • Pedagogický pracovník změří dítěti tělesnou teplotu a dítě se již v šatně převléká samo. (Zvolte tedy, prosím, oblečení pro dítě takové, aby se samostatně dokázalo převléct) Na dítě dohlíží pracovník MŠ.
 • Dítě bude mít stabilně ve své skříňce čistou roušku v igelitovém sáčku.
 • Dítě bude mít stabilně ve své skříňce batůžek nebo tašku na převlečení k odchodu domů.
 • Rodič (doprovod dítěte) do šatny nevstupuje a odchází z budovy.
 • V případě, že se sejde více rodičů, je nutné v souladu s krizov. opatř. dodržovat odstup 2 metry.
 • Rodič (doprovod dítěte) se v areálu a v budově MŠ zdržuje co nejméně.
 • Rodič (doprovod dítěte) se při převzetí dítěte drží výše stanovenými podmínkami. Dezinfekce …

V případě náhlého onemocnění dítěte a odhlášení stravy, volejte na tel. čísla daných tříd. Jídlonosiče není možné v MŠ ponechat.

budova E – 582 345 120
ředitelna, třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka

budova D – 582 332 953
třídy Motýlci, Berušky

budova B – 731 386 738
třída Sluníčka